Dary

Pán vám mocně žehnej

2. Korintským 9:7-8

Číslo bankovního účtu: 4360329/0800 variabilní symbol 60997

Všechny dary budou použity na tisk a distribuci Biblí
pro Českou Republiku.

Děkujeme za vaši laskavou podporu.