Dary

Pán vám mocně žehnej

2. Korintským 9:7-8

Číslo bankovního účtu: ČSOB 233676618/0300 variabilní symbol 111

Děkujeme za vaši laskavou podporu.